Związek Pracodawców Turystyki LEWIATAN oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie, serdecznie zaprasza 22 października 2021 r.  na spotkanie upowszechniające rozmowy bilateralne.

Miejsce spotkania: Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK, ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna

 

Program spotkania:

09.00 - 09.30    Rejestracja uczestników spotkania- kawa powitalna.

09.30 - 10.00    Otwarcie spotkania, pierwsza prezentacja „Działania STKT rola w systemie, skrótowe przedstawienie

                          działań” - J. Ratajski

10.00 - 10.30    „Rekomendacje SRKT do szkoleń dla sektora przedstawienie założeń 4 Rekomendacji” - M. Rafał

10.30 - 11.00    „Badania prowadzone przez SRT szczególnie dotyczące sytuacji sektora dotkniętego COVIT 19”

                         - J Ratajski.

11.00 - 11.20    Przerwa kawowa

11.20 - 11.50   „Pracodawca Jutra założenia nowej edycji konkursu ogłoszonego przez PARP”  -  J. Ratajski.

11.50 - 13.00    Panel dyskusyjny „Potrzeby sektora w zakresie szkolenia kadr szczególnie w zakresie nowych 

                        kompetencji w ZSK w edukacji poza formalnej” – moderują J. Olszewski-Strzyżowski;  J. Ratajski.

13.00 - 13.30  Podsumowanie spotkania upowszechniającego rozmowy bilateralne z  potencjonalnymi interesariuszami.

13.30 -13.45   Zakończenie spotkania.