Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie ul. Gdańska 60 odbędzie się Walne Zebranie Członków. W przypadku braku wymaganej frekwencji ustala się o godz. 11:15 drugi termin Walnego Zebrania Członków.

Uwaga: Dokumenty bilansu za 2021 r. znajdują się do wglądu w Biurze Informacji Turystycznej w Stegnie przy ul. Gdańskiej 60.