1. Roman Gaik - Prezes Zarządu

2. Daniel Brzeski- Wiceprezes Zarządu

3. Wojciech Włodarski- Członek Zarządu - Skarbnik

4. Teresa Karczewska - Członek Zarządu

 5. Zbigniew Szewczyński - Członek Zarządu