1. Rafał Tokarski - Przewodniczący

2. Jarosław Sołoducha - Członek Komisji

3. Andrzej Szczepkowski - Członek Komisji